Pre lepší používateľský zážitok a prijímanie notifikácií si nainštalujte stránku ako Home APP. Začnite kliknutím na -> Add to HOME SCREEN (Pridať na plochu).
Alebo v Safari desktop na "File -> Add to dock..."